WELKOM

Registreer je hier zodat je

 • gebruik kunt maken van ons Landelijk dekkend netwerk
 • koeriers opdrachten kan krijgen van ons en je collega’s (Nationaal en Internationaal)
 • nooit (of bijna nooit) meer leeg terugrijden, terug-vracht ontvangen
 • vaste vervoersopdrachten kunt krijgen
 • je ad-hoc werkzaamheden kunt krijgen en/of uitbesteden
 • je eigen Post- & Pakketpunten kunt hebben (zelf)
 • je eigen Post- & Pakketpunten kunt werven (derden)
 • je eigen klanten Post- & Pakket oplossingen kunt bieden (Multi-carrier, DPD, DHL, GLS, PostNL)
 • je eigen verzendplatform hebt (in jouw ‘look and feel’)
 • je klanten een verzendplatform kunt bieden (in hun ‘look and feel’)
 • scherpe tarieven hebt bij elke verzender
 • je klanten altijd een koerier kan aanbieden, ook als je zelf geen beschikbaarheid hebt
 • een oplossing hebt voor de expediteurs in je regio, waardoor je weer meer opdrachten van hen krijgt

Algemene Voorwaarden

De partijen die op dit portaal informatie uitwisselen zijn ‘Opdrachtgever’ en ‘Opdrachtnemer’ en ‘Intermediair’. Alle partijen kunnen in verschillende gevallen zelf ‘Opdrachtgever’ of ‘Opdrachtnemer’ zijn, afhankelijk van rol die zij op dat moment uitvoeren. Er is dus geen sprake van enige gezagsverhouding. De ‘Opdrachtgever’ en ‘Opdrachtnemer’ en ‘Intermediair’ kunnen op elk moment zelfstandig besluiten een opdracht, te weigeren, toe te kennen, uit te besteden, etc.